Optima

Yrkesexamen i affärsverksamhet

Utbildningen riktar sig till dig som har en grundexamen sedan tidigare eller tre års erfarenhet från branschen. Utbildningen genomförs via läroavtal vilket förutsätter att du har en arbetsplats som stöder inlärning i valda kompetensområde.

Den som har avlagt yrkesexamen i affärsverksamhet har kundinriktat kunnande i affärsverksamhet, kunnande i kommunikation och interaktion, språkkunskaper och kunnande i ekonomihantering. Du kan använda informations- och kommunikationsteknik ändamålsenligt och arbetar i olika digitala miljöer. Du kan också nätverka yrkesmässigt och utvecklar systematiskt ditt kunnande i affärsverksamhet och har de färdigheter som behövs för företagande och kan arbeta som närmaste chef. Kunnandet hos den som avlagt examen varierar beroende på valet av kompetensområde och valbara examensdelar.

Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa ditt kunnande inom din bransch vilket leder till:

  • Bredare kunnande
  • Högre kompetens
  • Bättre självförtroende
  • Du får verktyg får att utveckla och uppdatera din yrkeskompetens, du får en officiell examen


Utbildningens uppbyggnad 

Studierna förverkligas genom inlärning på arbetsplatsen, föreläsningar, projektarbeten och distansstudier.

Optima erbjuder närstudier i ett urval av kompetensområden. Ifall man vill avlägga en del som vi inte erbjuder närstudier i är det möjligt, då gör man inlärningen på arbetet och genom självstudier.

Inom yrkesexamen i affärsverksamhet finns sex kompetensområden. Valet av kompetensområde görs genom diskussion med dina handledare på arbetsplatsen och Optima. För en hel examen avläggs 150 kp.

Mer info om examen hittar du här.

Start 

Oktober 2019

Pris

€490,-

För anmälan eller mer information kontakta

Carin Hagman
tel. 044 7215 340
carin.hagman@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här