Optima

YRKESEXAMEN FÖR BAGARE

Utbildningen för dig som är verksam i branschen och vill ha en examen

En utbildning för dig som arbetar med degberedning, uppslagning, gräddning och förpackning av produkter i små bagerier där det tillverkas produkter från deg till färdig produkt. Yrket är kreativt och ditt verktyg är dina händer. Du skapar trendiga bakverk med underbara smaker av både sött och salt. 

Utbildningens innehåll och uppbyggnad
Några av tyngdpunkterna i utbildningen är att planera sitt eget arbete med hänsyn till hållbar utveckling, rätt tidsplanering och god hantering av råvaror, ekonomiska och ergonomiska arbetssätt och tillverkning av specialdietsprodukter. Nationell tävlingsverksamhet och teamledarskolning kan bakas in i utbildningen.

Före utbildningen startar, kartlägger du och din examenshandledare dina kunskaper och gör upp en personlig studieplan, som baserar sig på examensgrunderna för yrkesexamen för bagare och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Utbildningen genomförs i huvudsak ute på en arbetsplats.

Utbildningen beräknas till 1,5 år. Närstudiedagarna som arrangeras på Optima behandlar de yrkeskompetenser som du inte har möjlighet att lära dig ute i arbetslivet och som du behöver för att utvecklas i ditt yrke. 

Vi erbjuder:

 1. ett individuellt studieprogram
 2. handledning under hela examensprocessen
 3. en mix av teoretiska och praktiska studiedagar


Utbildningens innehåll
Yrkesexamen för bagare består av två obligatoriska och två valbara examensdelar.

Obligatoriska examensdelar

 1. Tillverkning av matbröd
 2. Tillverkning av kaffebröd
   

Valbara examensdelar, varav två ska väljas

 1. Tillverkning av färdigmatsprodukter
 2. Nationell tävlingsverksamhet
 3. Specialarbete för bagargesäll
 4. Att fungera som arbetsplatshandledare
 5. Examensdel från yrkesexamen för företagare
 6. Examensdel från yrkesexamen för konditor


Start
Nonstop antagning

Plats
Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris
För yrkes- och specialyrkesexamina uppbärs en avgift.

Info och anmälan
Kerstin Ström ger dig mera information om utbildningen. Tillsammans kan ni diskutera innehållet i närmare detalj för att säkerställa att utbildningen är lämplig utgående från dina behov.

Kerstin Ström, tfn 044-7215 307 eller kerstin.strom@optimaedu.fi 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här