Optima

Asbestsanering

Utbildningen är avsedd för alla som skall jobba med asbest, både arbetsledning och arbetare. 


Enligt lagstiftning får man behörighet att utföra asbestrivningsarbeten enbart genom att avlägga en del av yrkesexamen i husbyggnad (examensdelen asbestarbeten). Utbildningen innefattar också examensprestationen som de nya direktiven förutsätter. Även de som har asbestrivningsrättigheter från tidigare måste ha dem förnyade senast 31.12.2017!

 De centrala ändringarna i den nya asbestlagändringen är

•Obligatorisk kartläggning av asbestrivning

•Endast behörig yrkesman får utföra asbestrivning

•Asbesthalten måste mätas efter slutförd asbestrivning

Mer information om lagstiftningen hittar du på http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/byggbranschen/asbest

Tidpunkt:         Kursen startar när tillräckligt många är anmäld. Meddela ditt intresse.                                          

Utbildare:        Adam Näse, bygglärare vid Optima

Kursplats:       Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Pris:                  650 €, mervärdesskatt 0 %. I priset ingår utbildning, material, betyg/intyg, lunch och kaffe.

Anmälan:        Leena Svenlin, tfn 044-7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi eller Kim Vikström, tfn 044-7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi

Annullering:   Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset
Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här