Optima

Anstaltsvårdare
(Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen)

Utbildningen som hjälper dig att bli ett mångkunnigt proffs inom städbranschen

Något för Dig?

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mera om städning för att möta utmaningarna i nutidens och framtidens städbransch. Den mångsidiga och inspirerande utbildningen ger dig kunskap för att nå dina mål som en professionell anstaltsvårdare.

Vi erbjuder

Målsättningen är att ge yrkesfärdigheter för moderna anstaltsvårdare med tyngdpunkt på:

  1. olika ytmaterial och hur man skyddar och vårdar dem
  2. hur städmaskiner underlättar arbetet
  3. vattenfri städning
  4. användning och dosering av rengöringsmedel
  5. kunskap om aseptisk (bakteriefri) städning
     

Före utbildningen startar kartlägger du din kunskap och gör upp en personlig studieplan. Den utgår från examensgrunderna i yrkesexamen för anstaltsvårdare.

Utbildningen sträcker sig över ca 1,5. Alla närstudiedagar behandlar det som du i ditt arbete bör behärska och som hjälper dig att utvecklas i ditt yrke.

Vill du få ut maximalt av utbildningen är det bra att vara två eller flera som deltar från samma organisation.

Utbildningens innehåll
Yrkesexamen för anstaltsvårdare består av två obligatoriska examensdelar och två valfria examensdelar. 

Obligatoriska examensdelar

1. Städtjänster
- genomför underhålls- och periodisk städning självständigt, systematiskt och professionellt
- arbetar enligt aseptisk arbetsordning och beaktar arbetssäkerhet och ergonomi

2. Grundrengöringsservice
- planerar och genomför grundrengöring av våta och torra utrymmen
- använder städmaskiner mångsidigt, smidigt och säkert 

Valfria examensdelar, varav två ska väljas

3. Produktion av kundinriktade tjänster
4. Måltidstjänster
5. Assistans och omsorg
6. Specialstädtjänster


Start
Ny start är inplanerad i början på 2018.

Pris
För yrkes- och specialyrkesexamina uppbärs en avgift.

Anmälan och information
Maria Sirén ger dig mera information om utbildningen. Tillsammans kan ni diskutera innehållet i närmare detalj för att säkerställa att utbildningen är lämplig utgående från dina/era behov.

Teamledare Maria Sirén
Mobil 044 7215 339
maria.siren@optimaedu.fiSök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här