Optima

Hur söka till Optima?

GEMENSAM ANSÖKAN

Ansökningstider till utbildningar som inleds hösten 2019 via gemensam ansökan är följande:

Grundläggande yrkesutbildning: 19.2-12.3.2019 (kl. 15:00).
Yrkesubildning med krävande särskilt stöd: 13.3-3.4.2019 (kl. 15:00)
Valma, handledande utbildning för yrkesutbildning: 21.5-23.7.2019 (kl. 15:00).

Dessa studieplatser söker du via  www.studieinfo.fi 

kontinuerlig ansökan till yrkesinriktad grundexamen

Du kan nu även söka vill våra utbildningsprogram när som helst under året.  
>> MERA INFO

Studentkvoter till yrkesinriktade grundexamen

Förutom de grundskolbaserade platserna erbjuder vi även platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs inom några utbildningsprogram.
>> MERA INFO

yrkesexamen och specialyrkesexamen

Studera på egen tid eller på arbetstid.
>> MERA INFO

 YRKESUTBILDNING MED KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD,  TELMA,  VALMAsp och grundexamina som ges som specialundervisning

Till den yrkesinriktade specialundervisningen kan du ansöka om lediga studieplatser via kontinuerlig antagning.
>> MERA INFO

Gemensam ansökan till Valma

 

Ansökningstider till Valma, handledande utbildning för yrkesutbildning som inleds hösten 2019 via gemensam ansökan är den 21.5-23.7.2019 (kl. 15:00).

Dessa studieplatser söker du via  www.studieinfo.fi 

certifikatkurser

Kontakta kurskoordinatorerna Leena Svenlin (044 7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi) och Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

chaufförsutbildningar

Kontakta kurskoordinator Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) och trafiklärare Stefan Koski (044 7215 249, stefan.koski@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här