Optima

Vägskydd 2

Vägskydd 2 är en fortsättnings för personer som ansvarar för trafiksäkerhet och arbetarskydd i arbete på allmän väg.
Deltagande förutsätter ett ikraftvarande vägskyddskort.


Kurstid: Meddela intresse!

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Utbildare: Rolf Dahlin, Thomas Anderssen och Stefan Koski

Optima anordnar kurs i vägskydd 2 (16 h).
Kursen är avsedd för personer som handhar trafik- och arbetssäkerhet på vägar, gator eller annat trafikområde och för personer som är ansvariga för dem.

Vägskyddet är ett utbildningsprogram som inviger till trafikens ordnings- och arbetarsäkerhetsärenden.

Dess målsättning är att fylla väghållarens skyldighet att tillförsäkra vägarbetarnas invigning till riskmoment som arbetsplatsens trafik förorsakar.

Utbildningsprogrammets syfte är också att öka arbetsledningens kunskap
om både trafik- och arbetarsäkerhetsärenden.

Kursens avläggande berättigar till ett personligt vägskyddskort.
 

Program, dag 1

 1. Inledning
 2. Väghållarens krav för arbete på väg
 3. Trafikregleringslagstiftning
 4. Planeringen av trafikreglering på arbetsplatsen
 5. Lagstiftningen om arbete på väg
 6. Säkerhetsledning
 7. Säkerhetsplaneringen av byggnadsarbeten
 8. Grupparbeten om trafikreglering på arbetsplats och
 9. säkerhetsplanering

 

Program, dag 2

 1. Säkerhetsuppföljning på arbetsplatsen
 2. Människans beteende i trafiken
 3. Trafikverkets och övriga regelverk
 4. Skriftligt prov
 5. Genomgång av provsvar

 

Kursavgift: 280 € + mervärdesskatt 24  %. I priset ingår utbildning, material, vägskyddskort, lunch och kaffe.

Anmälan: Optima, Kim Vikström tfn. 044 7215 254
eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

ANMÄL DIG HÄR (länk)

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här