Optima

MILJÖSÄKERHET

Kursarrangör: OptimaPlus Ab

Tidpunkt: 12.5.2020

Utbildare: Rolf Dahlin

Kursens innehåll.

Med miljöansvar avses viljan och strävandet att agera på bästa möjliga sätt ur miljösynvinkel. Det innebär olika slags val för olika människor och olika branscher. Med miljöansvar menar man i allmänhet hållbar användning av natturresurser och energi samt minskning av mängden producerat avfall. Samtidigt innebär det minimering av de skadliga effekterna av verksamheten.

Företag ser många skäl till att bedriva en ansvarsfull verksamhet. Det främsta syftet är att säkra verksamhetsförutsättningarna på lång sikt och förbättra lönsamheten. En miljöansvarig verksamhet innebär också besparingar för företaget.

Miljöansvar är en viktig konkurrensfaktor i konkurrensen mellan företag. Utsläppsmål, kundkrav och internationalisering ökar ständigt kraven på en miljöansvarig verksamet.

Kursavgift: 160 € + 24 % moms. I priset ingår utbildning, material och registrering till Symke och Trafi (CAP-dag) samt kaffe och lunch.

Registrerad som CAP-dag

Anmälan: Kim Vikström, tfn. 044 7215254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

 


Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här