Optima

VÄGSKYDD 1

Vägskydd 1 är avsedd för alla som arbetar på allmän väg, gata eller annat trafikområde. Målsättningen är att öka arbetstagarens kunskap om trafiksäkerhet samt standardisera trafikledning på arbete som görs på väg. Kursen ger kunskap om de risker som förekommer när man arbetar på väg och hur man indentifierar och kontrollerar faror. Kursens avläggande berättigar till ett personligt vägskyddskort.

Kurstid: 2.9.2019

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Utbildare: Rolf Dahlin

Kursprogram:

08.00 Inledning
09.00 Risker vid arbete på väg
10.00 Att garantera säkerheten med trafikregleringar
11.30 Lunch
12.15 Att säkerställa trygghet i trafiken
14.15 Arbetarskyddet
14.35 Att gardera sig för olycksfall
15.30 Tent
16.00 Genomgång av tent + avslutning

Kursavgift: 160 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, vägskyddskort, lunch
och kaffe.

Anmälan: Senast 1 vecka före kursstart till Optima, Kim Vikström 
tfn 044 7215254  eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras dagen före kurs.

För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

ANMÄL DIG HÄR (länk)

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här