Optima

Nöd förstahjälp + primärsläckning

 

Kurstid: 14.5.2020 kl. 08:00-15:30

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Utbildare: John Forslund

Kursprogram:

Primärsläckning

Förhindra uppkomst av bränder och hur fungera på rätt sätt vid allvarliga situationer

-Orsak till bränder

-Förebygga bränder

-Farliga ämnen vid bränder

-Släckningsmetoder, handsläckare, filt och person släckning

Nöd förstahjälp

Förbereda chauffören för att kunna rädda liv och för att fungera på rätt sätt vid sjukdomsfall

-Förfarandet på olycksplatsen

-Bedöma och leda farosituationer

-Alarmera rätt

-Förhindra uppkomst av vidare olyckor

Kursavgift: 175 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, primärsläckningskort + Nöd förstahjälp-kort, lunch
och kaffe.

Anmälan: Senast 1 vecka före kursstart till Optima, Kim Vikström 
tfn 044 7215254  eller kim.vikstrom@optimaedu.fi

Annullering: Deltagandet kan annulleras dagen före kurs.

För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

ANMÄL DIG HÄR (länk)

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här