Optima

TRUCKSÄKERHET

Kursen ger dig god överblick hur man kan undvika farliga situationer och använda trucken på ett säkert sätt.

Kursarrangör: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt: 12.3.2020

Utbildare: Johan Österbacka

Plats: Optima , Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Kursens målsättning är att utbilda och handleda truckförare i allmänna regler, bruks- och serviceanvisningar samt ansvarsfrågor.

Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrutning 12.6.2008/403
14 § Särskilda kompetenskrav
Den som för truck eller personlyftanordning ska för att använda en sådan ha ett av arbetsgivaren utfärdat skriftligt tillstånd. Innan tillståndet ges ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren har tillräcklig förmåga och skicklighet att använda arbetsutrustningen.

Kursprogram

  1. Daglig service, belastning, typskyltar och teknik
  2. Personlyftar
  3. Körning och användning av trucken
  4. Truckens stabilitet
  5. Skriftligt prov
  6. Praktisk körövning, truckar till förfogande ca. 2 timmar
  7. Behandling av gods, stapling och lastning

Hålltider
kl. 08.00          Inledning
09.00               Kaffe
09.15-11.00   Teori
11.00-11.45   Lunch
11.45-13.45   Teori + skriftligt prov
13.45-14.15   Kaffe
14.15-16.00   Praktiska körövning 

Kursavgift: 175 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, kort, lunch och kaffe. Kursen är registrerad till Trafi och kan räknas som kompetensfortbildningsdag för yrkeschaufförer.

Information: Kim Vikström 044 721 5254  eller kim.vikstrom@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.

 ANMÄL DIG HÄR (länk)

 

 


Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här