Optima

NÖD FÖRSTAHJÄLP FÖR CHAUFFÖRER

Kursarrangör: Optima, Trädgårdsgatan 30 68600 Jakobstad

Tidpunkt: 8.6.2020

Utbildare: John Forslund

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

Kursprogram: med inriktning på transportbranschen

Registrerad som CAP-dag

  1. Nödanmälan
  2. Livräddande första hjälpen
  3. Insatser vid en olycka eller sjukdomsattack
  4. Medvetslöshet och första hjälpen
  5. Hjärt-lungräddning
  6. Främmande föremål i luftvägarna
  7. Sår och okontrollerbara blödningar
  8. Brännskador och andra situationer som leder till chock
  9. Sjukdomsattacker: symptom på störningar i hjärngenomblödningen, bröstsmärtor, matthet vid diabetes, svimning, kramper och andningssvårigheter (astma, allergi)

 

Målgrupp: Chaufförer som kör yrkesmässig trafik

Måsättning: Öka förarnas yrkesfärdigheter, förbättra trafiksäkerheten och transporternas säkerhet, samt förarnas förutsättning att sköta sin uppgift.

Kursavgift: 175 € + mervärdesskatt 24 % I priset ingår utbildning, material, och registrering till Trafi. Kaffe och lunch ingår också i priset.

Anmälning: Kim Vikström tfn. 044 721 5254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi 

ANMÄL DIG HÄR (länk)

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här