Optima

ADR-STYCKEGODS, GRUNDKURS 

Kursarrangör: Optima, Trädgårdsgatan 30 68600 Jakobstad

Tidpunkt: 17-19.2 2020 kl. 08:00-16:00

Ubildare: Christian Böhlström

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30

Kursprogram:
Transport av farliga ämnen för interntionell trafik- grundkurs

  1. Klassificering av faligt gods
  2. ansvarsförhållanden
  3. etikettering och märkning
  4. krav på körtillstånd

 

Målgrupp: Chaufförer som kör yrkesmässig trafik

Målsättning: Öka förarnas yrkesfärdigheter, förbättra trafiksäkerheten och transporternas säkerhet, samt förarnas förutsättning att sköta sin uppgift.

Kursavgift: 510 € + 24 % moms ( innehåller inte tent eller kort)

Anmälning: Kim Vikström tfn. 044 721 5254 eller kim.vikstrom@optimaedu.fi


 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här