Optima

Vuxenutbildning och arbetslivstjänster

Har du funderat på att förbättra ditt kunnande, avlägga examen eller ta ditt företag till en ny nivå?

Vi på Optimas vuxenutbildning och arbetslivstjänster finns till för att erbjuda kontinuerlig utveckling för privatpersoner, företag och organisationer.

Vi verkar för att regionen skall klara sig bra också i framtiden. Genom samarbetet med arbetslivet och genom våra nätverk håller vi oss uppdaterade kring framtida arbetsmarknads- och utbildningsbehov.

Ett nära samarbete med andra utbildningsaktörer och närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY) gör att vi kan stå till tjänst med ett brett utbud av utbildningsalternativ.
 

Välkommen med och bli ännu bättre på det du gör!

Rune Nyman 

Chef för vuxenutbildning och arbetslivstjänster
Tfn +358 (0)44-7215 137  
rune.nyman@optimaedu.fi

Kvalitet
Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

SopimusPro

Logga in

Uppgifter för ett nytt läroavtal

Fyll i här

Ändringar i läroavtalet

Till blanketten

Studiesociala förmåner

Till blanketten