Optima

Nyheter

06.08.2020

 

Optimas studerande årskurs 1

Detta gäller för utbildningar på Trädgårdsgatan:

Välkommen till Optima!

Utbildningarna startar 10.8.2020 kl. 8.15. Vi träffas utomhus vid A-ingångens parkering på Trädgårdsgatan. Efter en kort information följer ni gruppvis med er personliga handledare till ert klassrum.

Viktigt att alla ansvarar för den egna hygienen och tryggheten:

 • Tvätta händer med tvål och vatten eller använd desinficeringsmedel både före och efter du byter utrymme, ex. klassrum, café, matsal.  Detta gäller också när du kommer ut och in i våra fastigheter.
 • Håll avstånd: 1-2 meter.
 • Hosta/nys i engångsnäsduk, som genast därefter kastas i skräpkorg. Om näsduk inte finns att tillgå, hosta/nys i armvecket.
 • Vid förkylning, även lindrig, stanna hemma. Kontakta din personliga handledare.
 • Lindrig förkylning = studier på distans.


Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.

Detta gäller för utbildningar på Lannäslund 1:

Välkommen till Optima!

Utbildningarna startar 10.8.2020 kl. 8.15. Vi träffas i festsalen. Efter en kort information följer ni gruppvis med er personliga handledare till ert klassrum.

Viktigt att alla ansvarar för den egna hygienen och tryggheten:

 • Tvätta händer med tvål och vatten eller använd desinficeringsmedel både före och efter du byter utrymme, ex. klassrum, café, matsal.  Detta gäller också när du kommer ut och in i våra fastigheter.
 • Håll avstånd: 1-2 meter.
 • Hosta/nys i engångsnäsduk, som genast därefter kastas i skräpkorg. Om näsduk inte finns att tillgå, hosta/nys i armvecket.
 • Vid förkylning, även lindrig, stanna hemma. Kontakta din personliga handledare.
 • Lindrig förkylning = studier på distans.


Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.

 

Optimas studerande årskurs 2-3

Utbildningarna startar 12.8.2020 kl. 8.15 enligt schema.

Viktigt att alla ansvarar för den egna hygienen och tryggheten:

 • Tvätta händer med tvål och vatten eller använd desinficeringsmedel både före och efter du byter utrymme, ex. klassrum, café, matsal.  Detta gäller också när du kommer ut och in i våra fastigheter.
 • Håll avstånd: 1-2 meter.
 • Hosta/nys i engångsnäsduk, som genast därefter kastas i skräpkorg. Om näsduk inte finns att tillgå, hosta/nys i armvecket.
 • Vid förkylning, även lindrig, stanna hemma. Kontakta din personliga handledare.
 • Lindrig förkylning = studier på distans.


Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.

Optimas studerande inom krävande särskilt stöd

Utbildningarna startar 17.8.2020 enligt schema.

Viktigt att alla ansvarar för den egna hygienen och tryggheten:

 • Tvätta händer med tvål och vatten eller använd desinficeringsmedel både före och efter du byter utrymme, ex. klassrum, café, matsal.  Detta gäller också när du kommer ut och in i våra fastigheter.
 • Håll avstånd: 1-2 meter.
 • Vid förkylning, även lindrig, stanna hemma. Kontakta din lärare.


Kaffe- och matpauser kan avvika från schema pga. säkerhetsfaktorer. Era lärare meddelar er om tidpunkter för dessa pauser per dag.


Detta gäller för alla studerande:

Optima följer kontinuerligt med myndigheternas anvisningar gällande Covid-19. Förändringar i anvisningarna kan ske snabbt och det är viktigt att du som studerande följer med eventuell ny information och ändringar i schemat i Wilma. Optima informerar via Wilma gällande Covid-19-ärenden.

För studerande som bor i Optimas studiebostäder och elevhem, ges särskilda anvisningar i anslutning till Covid-19.

04.08.2020

Information till nya studerande (grundläggande yrkesutbildning)

Nya studerande vid Optima Trädgårdsgatan och Optima Lannäslund inleder studierna måndag 10.8.2020 kl. 8.15. Information om var de studerande ska samlas finns vid ingångarna vid både Lannäslund och Trädgårdsgatan.

Du, som antagits till Optima, har i juni fått ett e-post meddelande med antagningsbeslut från Optima med information om studierna, information om datoranskaffning, kombistudier, ansökan till studiebostäder, ansökan till idrottslinjen samt information om skolresestöd.

Välkommen till Optima!

11.06.2020

Antagna studerande vid Optima

Antagna studerande till yrkesinriktad grundexamen

Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning hösten 2020, är klara. Antagningsbeslut för grundläggande yrkesutbildningen sänds ut per e-post under torsdagen 11.6.2020. I meddelandet finns information om studierna, ansökan till studiebostäder, ansökan till idrottslinjen, information om kombistudier samt skolstart.

Den studerande bör senast 25.6.2020 bekräfta sin studieplats
via länken i det e-post meddelande som sänds från Studieinfo
(noreply@opintopolku.fi).

Veckan efter midsommar sänds även ett skilt e-post meddelande ut för att skapa inloggning till Wilma.

Namnen på de antagna som gett tillstånd till att deras namn offentliggörs, kan du läsa
här (pdf).

För mer information, vänligen kontakta 

 1. Ansvarig koordinator för antagning och studier Sanna Björkell-Käldström, tfn 044 7888 507,
  e-post 
  sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi
 2. Studiehandledare Caroline Viljamaa, tfn 044 7215 268,
  e-post caroline.viljamaa@optimaedu.fi
 3. Studiehandledare Sanna Knutar-Junell, tfn 044 475 2681
  e-post sanna.knutar-junell@optimaedu.fi
 4. Studiekoordinator Lise-Lotte Seymour, tfn 044 7215 260, 
  e-post 
  lise-lotte.seymour@optimaedu.fi


Antagna studerande till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Antagningsresultaten är klara för de studerande som påbörjar sin utbildning hösten 2020. Namnen publiceras inte. Antagningsbeslut till nya studerande har sänts per post.

Bilservice, Fastighetsskötare, Hus- och hemservice, Kök, textilhantverk, träarbete och fastighet, merkonom Sp, ValmaSp:  

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
mobil 044 7215 616
e-post kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Telma - Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv: 
Teamledare Petra Kaske
mobil 044 7215 353, e-post 
petra.kaske@optimaedu.fi 

Antagna till Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Ansökan till Valma pågår fram till 21.7.2020 kl. 15.00. Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning vid Valma hösten 2020 blir klar första veckan i augusti och studierna inleds den 10.8.2020.

För mer information, vänligen kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tfn 044 7888 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Optima gratulerar alla nya studerande!

18.05.2020

Höstens tidtabell 2020

Läsåret vid våra verksamhetsställen startar enligt följande: 


Alla verksamhetsställen

Må 3.8 - Individuella samtal och stöd

Team 3, 4, 5 och 7 (Trädgårdsgatan och Lannäslund):

Må 10.8 - Schemat startar för nya studerande
On 12.8 - Schemat startar för årskurs 2 och 3

Team 1 och 2 (= Telma och yrkesutbildning med krävande särskilt stöd):
Må 17.8 - Schemat startar för alla studerande. Detaljer hittar du i denna pdf

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera