Optima

Februari 2012

27.02.2012

Antalet studerande i januari

Antalet studerande vid den officiella räkningen den 20 januari:

Grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet: 1119
Yrkesinriktad specialundervisning: 123
• Sammanlagt: 1242, varav 89 procent från Optimas ägarkommuner.

Läroavtal (grundexamen): 152
Läroavtal (yrkesexamen, specialyrkesexamen): 225
• Läroavtal sammanlagt: 377

Antal studerande totalt är 1619. Av dessa är 111 kombistuderande, varav 80 studerar för dubbelexamen.

24.02.2012

Specialundervisningen omcertifierades

Inom den yrkesinriktade specialundervisningen vid Optima genomförde Bureau Veritas revision för ISO 9001:2008 den 14-15 februari. Specialundervisningen omcertifierades och styrkorna enligt revisorn är: ”Personalens gränslösa motivation, engagemang och glädje i allt och allo är mycket tydlig, vilket formar en styrka i organisationen vilken inte lätt finner sin like”.

07.02.2012

Sportlov 27.2-2.3.2012

Optimas studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen och yrkesinriktade specialundervsiningen har sportlov 27.2-2.3.2012. Det här betyder att också restaurang Yrkeskocken är stängd under denna vecka.

06.02.2012

Info om sommarjobb i teknologibranschen

Nu hittar du information om sommarjobb i teknologibranscherna enkelt från en plats på webben, www.opiskelijaboxi.fi/kesatyo och på facebook www.facebook.com/Kesatyo2012.

Teknologiindustrin anställer en stor mängd sommarjobbare och praktikanter runtom i Finland i år. Tanken med de nya sidorna är att underlätta jobbsökandet för branschernas studerande. Sidorna är endast på finska.

01.02.2012

På första plats även 2012

Undervisnings- och kulturministeriet har också för år 2012 rankat Optima som Finlands bästa yrkesutbildare. Optima har placerat sig på första plats två gånger tidigare, år 2009 och 2011.

Optima räknas till gruppen stora utbildningsanordnare, av vilka det finns 46 stycken i landet. Rankingen görs årligen för att fastställa den resultatbaserade finansieringen för det kommande året. Den resultatbaserade finansieringen utgår huvudsakligen från utbildningens effekter. Läs mera.

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera