Optima

Optima söker en systemutvecklare

Optima söker en systemutvecklare med följande ansvarsområden:

 1. Utveckling av en helhetsarkitektur vad gäller studieregisterprogram och övriga program: ansökan, studier, registrering av prestationer, fakturering, utbetalningar, lön.
 2. Utveckling av studieregisterprogrammet Primus som en del av Optimas IT-helhet.
 3. Överföring av data från Primus till övriga programvaror.
 4. Uppdatering och underhåll av övriga tjänster och program som är kopplade till studieregistret som Koski, Visma-programmen Primus, Wilma, Kurre
 5. Synkronisering av användarkonton till olika tjänster.
 6. Databashantering.
 7. Scriptning.

 

Anställningen inleds 7.1.2020 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbunden (7.1.2020-31.12.2020). Behörighetsvillkor är lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen.

Sökande bör ha kompetens inom följande områden: 

 1. Kunskap om Primus och PrimusQuery är en fördel
 2. CSV, XML, HTML 
 3. Databaser
 4. Scriptning
 5. Projekthantering

 

Tjänsten tillsätts med en prövotid på fyra månader. Den som väljs skall enligt straffregisterlagen 504/2002 uppvisa ett straffregisterutdrag samt ett godtagbart hälsointyg innan arbetet börjar. Optima är en tobaksfri organisation.

Ansökan jämte bilagor ska vara oss till handa senast måndagen den 18.11.2019.  Fyll i din ansökan här.

Mera information:
Rektor för Utbildningstjänster Ann-May Pitkäkangas, ann-may.pitkakangas@optimaedu.fi, tfn 044 7215 234

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera