Optima

Juni 2018

 

14.06.2018

Antagna studerande vid Optima

Antagna studerande till yrkesinriktad grundexamen

Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning hösten 2018, är klara. Ett brev postas till de antagna 14.6.2018.

Den som antagits ska senast torsdag 28.6.2018 tacka ja eller nej till studieplatsen genom att returnera blanketten och de bilagor som nämns i ditt antagningsbrev i svarskuvertet till Optima. Du kan även bekräfta mottagandet av studieplatsen via den länk som kommer till e-postadressen du uppgett i din ansökan i studieinfo.

Namnen på de antagna som gett tillstånd till att deras namn offentliggörs hittar du här (pdf).

Om du blev utan studieplats, kan du söka till lediga studieplatser via kontinuerlig antagning. De lediga studieplatserna publiceras på  
denna sida . Du söker plats via kontinuerlig antagning genom att fylla i
denna blankett.

För mer information, vänligen kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tel. (06) 7855 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Antagna studerande till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Antagningsresultaten är klara för de studerande som påbörjar sin utbildning hösten 2018. Namnen publiceras inte. Ett brev postades till de antagna torsdag 14.6. Den som antagits ska senast 28.6 tacka ja eller nej till studieplatsen.

Lediga studieplatser finns ännu på:

Fastighetsskötare, Optima, Kungsgårdsvägen 30E, Vasa. Du söker plats via kontinuerlig antagning genom att fylla i denna blankett

Om du har frågor om utbildningar inom utbildning med krävande särskilt stöd, kan du kontakta våra två teamledare för närmare information:

Bilservice, Fastighetsskötare, Hus- och hemservice, Kök, textilhantverk, träarbete och fastighet, ValmaSp:  
Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
mobil 044 7215 616
e-post kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Telma - Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv: 
Teamledare Petra Kaske
mobil 044 7215 353, e-post 
petra.kaske@optimaedu.fi 

Antagna till Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning vid Valma hösten 2018 är klara. Namnen på de antagna som gett tillstånd till att deras namn offentliggörs hittar du här (pdf).

De antagna har informerats per brev/e-post. Den som antagits ska senast 10.8.2018 tacka ja eller nej till studieplatsen.

För mer information, vänligen kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tel. (06) 7855 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Optima gratulerar alla nya studerande!

05.06.2018

Läsårsstart vid Optima hösten 2018

Läsåret 2018–2018 inleds inom Optimas grundläggande yrkesutbildning enligt följande:

Trädgårdsgatan 30

ÅK 1:
måndag 13.8.2018 kl. 8.05 i Optimasalen vid Trädgårdsgatan

ÅK 2-3:
onsdag 15.8.2018 kl. 8.05. Info med PH, se Wilma

Lannäslund 1

Landsbygdsföretagare och djurskötare ÅK 1:
måndag 13.8.2018 kl. 9.00 i fest-/gymnastiksalen vid Lannäslund

Landsbygdsföretagare och djurskötare ÅK 2-3:
enligt individuella scheman. Se Wilma, vissa har undervisning i skolan, vissa har utbildningsavtal

Läsåret 2018–2018 inleds inom Optimas utbildningar med krävande särskilt stöd enligt följande:

Optima, Vasavägen 149, Jakobstad

Bilservice ÅK 1:
måndag 13.8.2018 kl. 9.00

Bilservice ÅK 2-3:
onsdag 15.8.2018 kl. 8:05 

Optima, Åminnevägen, Nykarleby

Kök, textilhantverk, träarbete, fastighet och Telma-linjen:
måndag 13.8 kl. 8:30

Optima, Kungsgårdsvägen 30E, Vasa

Fastighets- och Telma-linjen:
måndag 13.8 kl. 9:00

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad

Hus- och hemservice:
måndag 13.8 kl. 8:10

Telma-linjen:
måndag 13.8 kl. 8:30

ValmaSP:
måndag 13.8 kl. 9:00

Optima, Arabiagatan 12, Helsingfors

Telma-linjen:
måndag 13.8 kl. 9:00

Optima, Brunnsgatan 37, våning 4, Borgå

Telma-linjen:
måndag 13.8 kl. 8:30

Optima, Strandvägen 1, Pargas

Telma-linjen:
måndag 13.8. kl. 10:00

 

 

01.06.2018

Glad sommar

I dag dimitteras studerande inom grundläggande utbildningen. Optima gratulerar alla som får examen och önskar alla studerande, vårdnadshavare, kunder och samarbetspartner en glad sommar.

Läsårsberättelsen för 2017-18 är nu publicerad som e-tidning

Årsberättelse_2017-18

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera