Optima

Optima söker medarbetare. Mera info.

  1. en HANDLEDARE INOM EL
  2. en DATANOMLÄRARE inom kompetensområde programmering
  3. en ÄMNESLÄRARE INOM MATEMATIK, FYSIK OCH KEMI
  4. en LÄRARE TILL VALMA-UTBILDNINGEN
  5. en LÄRARE/HANDLEDARE inom MASKIN OCH PRODUKTIONSTEKNIK 
  6. en SPECIALYRKESLÄRARE till fastighetslinjen inom krävande särskilt stöd; kompetensområdet fastighetsskötsel
  7. ett SKOLGÅNGSBITRÄDE inom krävande särskilt stöd

Utbildningar för vuxna

Läs mera

Sök till Optima

Läs mera