Optima

 

Info om Optima

Optima samkommuns ägarkommuner är Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vörå. Samkommunen ordnar via sin utbildningsenhet Optima yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet.

Optima har för sjunde året i rad och åttonde gången sammanlagt, rankats som Finlands bästa yrkesutbildare 2017 av Undervisnings- och kulturministeriet. Framgångarna är ett resultat av engagerad personal, motiverade studerande och ett gott samarbete med arbetslivet i regionen.

Vi verkar i första hand i Jakobstadsregionen men genom den yrkesinriktade specialundervisningen finns vi i hela Svenskfinland. Våra adresser är:

  1. Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
  2. Lannäslund 1, Jakobstad
  3. Åminnevägen 2A, Nykarleby. Specialundervisningens övriga verksamhetspunkter finns i Jakobstad, Pargas, Vasa, Helsingfors och Borgå.


Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga, men en linje inom den grundläggande yrkesutbildningen och delar av vuxenutbildningen är finskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten

Optima har ca 1100 studerande inom ungdomsutbildningen. Vuxenutbildningen har på årsbasis ungefär 300 läroavtalsstuderande, 60 studerandeårsverken i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, 100 personer i arbetskraftspolitisk utbildning samt 3000 personer i kursverksamheten. Vi har idag ca 240 anställda.

FO-nummer: 0796234-1

Kvalitet

Verksamheten vid Optima styrs av ett kvalitetsledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Mera uppgifter fås av informatör och kvalitetsansvarig Staffan Sunabacka, tfn +358447215279, staffan.sunabacka@optimaedu.fi.

Samkommunens ledande tjänsteinnehavare är:

Direktör Max Gripenberg
Mobil 044 7215 229
max.gripenberg@optimaedu.fi

Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund
Mobil 044 7142 001
tiina.sjolund@optimaedu.fi

Organisation

Optima tog i bruk en ny organisationsmodell 1 januari 2018. Förändringarna berör i första hand utbildningsenheten. Utbildningsområdena ska ges ännu bättre förutsättningar att fokusera på utbildning, serviceproduktion och utveckling av dessa. Organisationsmodell.

Faktureringsadress

Optima
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Sök till Optima

Läs mera

Utbildningar för vuxna

Läs mera