Optima

Studie- och skolresestöd

Studerande kan få stöd från Folkpensionanstaltens (FPA) för studier efter grundskolan. Studiestöd beviljas för heltidsstudier vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola. Stödbeloppet varierar beroende på läroanstalt, ålder och boendeform. Dina egna inkomster, och i vissa fall dina föräldrars inkomster, inverkar också på stödet.

Läs mera om stöden på FPA:s webbsida.

Studietorget på Trädgårdsgatan hjälper också med information och blanketter, tfn. (06) 7855 222.

Lunchmeny

Läs mer

Studiesociala förmåner

Till blanketten