Optima

Kunskapslyftet

Påbyggnadslinje för dig som har studerat tidigare inom krävande särskilt stöd


Är du vuxen och har jobbat en tid?

Behöver du

  • uppdatera vad du lärt dig i skolan?
  • få lära dig i liten grupp?
  • använda bilder, ljud och tecken som stöd för inlärning?
  • träna för att bo självständigt?
     

Vill du lära dig nya saker?

  • Sociala medier, IKT, koka mat, hygienkompetenspass


Undervisningen anpassas enligt Dina behov. Skolan börjar i Januari 2020 och pågår hela året. Undervisningen är tre dagar i veckan och du kan jobba vid sidan av studierna.

Länk till ansökningsblankett här

Kontaktperson:
Teamledare Kristina Kullas-Norrgård 
Mobil 044 7215 616 
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här