Optima

Varför söka till Optima?

Att bli rankad som Finlands bästa yrkesutbildare åtta gånger är naturligtvis en fjäder i hatten för Optima. En stor orsak till Optimas framgångar är att vi verkar i en region där yrkesutbildning har hög status. Företagen och arbetslivet i regionen har ett förtroende för Optima och backar upp oss genom t.ex. ett bra samarbete kring LiA (lärande i arbetet). En annan framgångsfaktor är att vi bryr oss om individen, är bra på specialundervisning och att vi har låg tröskel att ta emot vårdnadshavare och andra besökare vid Optima. 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här