Optima

Varför söka till Optima?

Att bli rankad som Finlands bästa yrkesutbildare åtta gånger är naturligtvis en fjäder i hatten för Optima. En stor orsak till Optimas framgångar är att vi verkar i en region där yrkesutbildning har hög status. Företagen och arbetslivet i regionen har ett förtroende för Optima och backar upp oss genom t.ex. ett bra samarbete kring LiA (lärande i arbetet). En annan framgångsfaktor är att vi bryr oss om individen, är bra på specialundervisning och att vi har låg tröskel att ta emot vårdnadshavare och andra besökare vid Optima. Läs här under vilka styrkor samkommunens direktör och Optimas rektor vill lyfta fram:

Optima är en bra studie-, arbets- och mötesplats för att...

• praktisk handlingskraft präglar arbetsdagen, det finns en vilja att göra ett bra jobb.
• en positiv inställning till studerande, arbetskollegorna och arbetsgivaren råder, det finns en känsla av stolthet att få jobba inom Optima.
• Optima i dag är både känd och erkänd.
SAMKOMMUNENS DIREKTÖR RABBE EDE
Mobil 044 7215 230
rabbe.ede@optimaedu.fi

• vi har en professionell lärmiljö med stark gemenskap.
• vårt uppdrag samtidigt också är vår styrka; vi är bra på yrkesutbildning.
• vi ger dig möjligheter och förutsättningar att utveckla dig själv, inte bara nu, utan också i framtiden.
OPTIMAS REKTOR OCH T.F. DIREKTÖR MAX GRIPENBERG
Mobil 044 7215 229
max.gripenberg@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här