Optima

Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Ansökningstid

Till Valma, handledande utbildning för yrkesutbildning, som börjar hösten 2018 söker du via www.studieinfo.fi under tiden 22.5-24.7.2018.

VALMA-utbildningen förbereder dig för den grundläggande yrkesutbildningen och förbättrar dina möjligheter att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Studierna genomför still största delen via Optima/Kredu, Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby. Det är ett studieår fullt av möjligheter då du förbättrar dina studiefärdigheter och testar på olika yrkesutbildningar och arbetsplatser.

Alla studerande gör upp sin egen studieplan i början av studierna. I utbildningen ingår 10 kompetenspoäng som består av orientering i yrkesutbildning och grundfärdigheter för arbetslivet. De återstående studierna omfattar 50 kompetenspoäng inom följande delområden: förstärkande av inlärning, förberedelse inför inlärning i arbete och läroavtalsutbildning, stärkande av vardagsfärdigheter och välmående, examensdelar eller delområden inom en yrkesinriktad grundexamen.

Du kan efter att ha avklarat 30 kompetenspoäng, flytta över till en examensinriktad utbildning. Du bör då ha tillräckliga förutsättningar för utbildningen och utbildningsanordnaren ska ha en studieplats att erbjuda eller läroavtalsplats ska finnas.

Ifall ditt modersmål inte är svenska, ska du uppvisa ett intyg över att dina språkkunskaper motsvarar minst nivå A2.2 enligt den europeiska skalan.

Målgrupperna för Valma- utbildningen

• Ungdomar som behöver stärka sina förutsättningar för studier samt behöver handledning och stöd vid val av utbildning och yrke.
• Ungdomar som av olika anledningar inte deltar i någon utbildning.
• Unga vuxna och vuxna, i synnerhet invandrare, som behöver förbereda övergången till grundläggande yrkesutbildning.
• Vuxna som byter bransch och har brister i sina förutsättningar för yrkesstudier.

Läs mera (pdf)

Projektfilm 1

Denna film har producerats inom ramen för projektet Las Valmas som finansierats av Utbildningsstyrelsen.

Den Valma-utbildning som läraren Monica Rosenberg Söderman och de tre studerandena berättar om har främst målgruppen unga vuxna och vuxna, i synnerhet invandrare, som behöver förbereda övergången till grundläggande yrkesutbildning.

Lärare Annica Finne berättar om Optimas andra Valma-utbildning som är en del av Optimas specialundervisning för ungdomar som behöver särskilt stöd, dvs. Valma-OptiMax. Läs mera.

Projektfilm 2

Denna film har producerats inom ramen för projektet Ett yrke, din möjlighet som finansierats av Utbildningsstyrelsen. Deltagare i projektet har varit yrkesutbildarna YA!, Axxell, Inveon och Optima.

 

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Studiehandledare Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiesekreterare Stina Hokkanen
Mobil 044 7215 280
stina.hokkanen@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här