Optima

Filmer om olika yrken

Filmer om olika yrken hittar du här http://yrken.substans.fi/Avsikten med filmerna är att ge en tydlig och verklig bild av arbetslivet och presentera olika yrken för ungdomar som söker yrkesutbildning. I fyra av filmerna är tidigare Optima-studerande med.

Största delen av filmerna har producerats inom ramen för projektet Ett yrke, din möjlighet som finansierats av Utbildningsstyrelsen. Deltagare i projektet har varit yrkesutbildarna YA!, Axxell, Inveon och Optima. En del av filmerna är producerade inom Prakticums projekt Rätt yrke - från frö till planta. Filmerna har gjorts av produktionsbolaget Redneck Productions i samarbete med branschansvariga vid de olika utbildningsanordnarna.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här