Optima

Plåtslagare - svetsare och verkstadsmekaniker

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Gillar du att både jobba med händerna och använda maskiner? Det får du göra i vår utbildning inom maskin- och produktionsteknik. Under första året lär du dig grunderna inom branschen: svetsning, maskinbearbetning, montering och manuell plåtbearbetning. Andra året väljer du examensinriktning: verkstadsmekaniker eller plåtslagare-svetsare. Oavsett vad du väljer är dina möjligheter till jobb goda. Det kan handla om allt från små verkstäder till stora industrier, om att vara fingerfärdig eller om att noggrant styra maskiner. Din examen ger dig också bra möjligheter att studera vidare till exempel på yrkeshögskola.

Du kan avlägga denna examen flexibelt både vid Optima och som läroavtal i arbetslivet.

Här är några av jobben

  1. maskinoperatör (CNC)
  2. svarvare
  3. fräsare
  4. verktygstillverkare
  5. svetsare
  6. plåtslagare
  7. maskinmontör
  8. reparatör
  9. processövervakare
  10. egenföretagare

Många dörrar till arbetslivet

"Optimas utbildning ger dig kunskap och färdigheter inom ett brett område och öppnar många dörrar till arbetslivet. Som metallarbetare kan du arbeta praktiskt med händerna, men också programmera och tillverka med CNC-maskiner. Oberoende av vilken arbetsplats du väljer inom metallbranschen så krävs goda praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att lyckas i arbetet. Vardagen för en metallarbetare är i ständig förändring då tekniken utvecklas för att möta effektivitetskraven i den tillverkande industrin."
OLAV VIKSTRÖM
Vd, Vikströms plåtslageri, Jakobstad

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Adam Näse
Mobil 044 7215 356
adam.nase@optimaedu.fi 

Studiehandledare Sanna Knutar-Junell
Mobil 044 4752 681
sanna.knutar-junell@optimaedu.fi

Studiekoordinator Lise-Lotte Seymour (Läroavtal)
Mobil 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Studiesekreterare Linda Lindgren
Telefon 044 7215 257
linda.lindgren@optimaedu.fi 

Speciallärare Ulrica Penttinen
Mobil 044 7215 225
ulrica.penttinen@optimaedu.fi 

Kurator Björn Holm 
Mobil 044 7215 241
bjorn.holm@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här