Optima

Ledare för ungdomar och gemenskaper

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Vill du utveckla din förmåga att handleda och aktivera personer i olika åldrar med olika bakgrund? Då kan utbildningen till ledare för ungdomar och gemenskaper, vara rätt för dig. Som ledare blir ditt arbetsfält brett, liksom studierna. Du behöver inte ha idrottsbakgrund för att bli ledare.

Du lär dig betydelsen av gemenskap och sunda levnadsvanor. Du kommer att klara av att skapa stimulerande och målinriktad verksamhet för enskilda och grupper. Du får färdigheter att inspirera till mångsidigt utövande inom idrotts-, barn- och ungdomsverksamhet, till en balanserad och hälsosam livsstil samt till utvecklande av sociala egenskaper.

I utbildningen ingår handledning i olika verksamhetsmiljöer samt kännedom om olika redskap och metoder. Förmågan att kommunicera och uttrycka sig är också en viktig del av utbildningen.

Här finns några av jobben

  1. kultur-, fritids-, idrotts-, barn- och ungdomsverksamhet i kommuner, föreningar, företag och institutioner.
  2. projektarbetare, inom ditt eget företag eller som frilansare.

Du kan också studera vidare på en yrkeshögskola eller ett universitet.

Barn och ungdomar är vår framtid

"Det är både givande och utmanande att vara ledare fför ungdomar och gemenskaper. Som ledare måste du kunna se individen såväl som hela gruppen och försöka skapa en positiv stämning. Alla ska få vara delaktiga. Det är viktigt att kunna lyfta fram också de som inte annars tar så stor plats och ge alla utrymme att utvecklas. Och det viktigaste av allt, har du roligt och visar det, smittar det av sig till hela gruppen!"
CAROLINE SMEDBERG
Motionskoordinator, WAU rf, J:stad/Kronoby/P:öre/N:by

Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Studiehandledare Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiekoordinator Lise-Lotte Seymour (Läroavtal)
Mobil 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Studiesekreterare Stina Hokkanen
Mobil 044 7215 280
stina.hokkanen@optimaedu.fi

Speciallärare Kethen Lindroos-Kung
Mobil 044 7215 620
kethen.lindrooskung@optimaedu.fi

Kurator Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här