Optima

Studera på arbetstid genom läroavtal - personligt och flexibelt!

Ett läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal på viss tid mellan dig och din arbetsgivare. Utbildningen baserar sig på ett individuellt studieprogram och bygger på att du ska lära dig så mycket som möjligt på din arbetsplats. Teoretisk kunskap får du i samband med de kursdagar som vid en läroanstalt, t.ex. Optima.

Läroavtalsutbildning leder till en officiell examen och det finns över 200 olika examina på olika nivåer att välja mellan.

Så har du ett jobb, men kanske ingen examen inom ditt område är läroavtal ett ypperligt alternativ! Grundprincipen är att du inte ska behöva studera sådant som du redan kan.

Vad behövs för att inleda läroavtalsutbildning?

  1. En studerande och en arbetsgivare som är villiga att ingå läroavtal.
  2. Studerandes ålder är minst 15 år. Övre åldersgräns finns inte.
  3. En ansvarig handledare som handleder och utvärderar utbildningen på arbetsplatsen.
  4. Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen bör vara sådana att de ger möjlighet att nå utbildningsmålen.
  5. Motivation, studieintresse och engagemang.
  6. Läroavtalsutbildning kan du inleda när som helst under året.


Arbetsgivare och läroavtal

Först vill vi gratulera dig ifall du är en arbetsgivare som har en arbetstagare som vill ingå ett läroavtal. Det innebär att du kan behålla din arbetskraft samtidigt som personen är med och höjer kompetensen på arbetsplatsen.

Ekonomiska förutsättningar för läroavtalet

  1. Arbetsgivaren betalar åtminstone kollektivavtalsenlig lön (inkl. bikostnader) för utfört arbete.
  2. Läroavtalsbyrån betalar månatligen utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningen avgörs från fall till fall.
  3. Ifall den studerande avslutat nionde eller tionde läsåret under innevarande år och ingår ett läroavtal samma år, kan arbetsgivaren få en förhöjd utbildningsersättning. Den är 800 € i månaden under första året, 500 € i månaden andra året och 300 € i månaden tredje året.
  4. Ifall den studerande är arbetslös arbetssökande då läroavtalet inleds, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från TE-byrån. Den arbetslöses egen arbetskraftsrådgivare på TE-byrån ger ytterligare information om möjligheten att få lönesubvention.


Här kan du testa om läroavtal passar dig:


Alternativ till läroavtal

Du kan också avlägga en examen eller delexamen inom din bransch eller förbättra ditt kunnande på annat sätt än genom ett regelrätt läroavtal. Alternativen påminner om systemet med läroavtal men skiljer sig till viss del gällande finansiering och uppbyggnad. Den stora gemensamma nämnaren är att alla alternativ utgår från arbetslivet och ditt kunnande.

Läs mera om systemet med fristående examina

Din väg till examen - Det fristående examenssystemet 

Fristående examina - Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen  

Kontakta oss

Kontakta oss och diskutera vad som passar dig bäst!

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här