Optima

Studentkvoter till utbildningar som inleds i augusti 2018

Optima erbjuder huvudsakligen grundskolbaserad grundläggande yrkesutbildning. Förutom de grundskolbaserade platserna erbjuder vi även platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs, inom några utbildningsprogram.

Ansökan görs via www.studieinfo.fi i februari-mars 2018.

En yrkesinriktad grundexamen består av 180 kompetenspoäng. För en student finns möjlighet till identifiering och erkännande av kunnande utgående från avlagd studentexamen, högst 57 kompetenspoäng. Målet är att en student ska kunna avlägga sin examen på 2 år.

Närmare information om utbildningarna här och av våra studiehandledare enligt bransch.

Vid Optima Trädgårdsgatan erbjuds 16 studentplatser inom följande grundexamina:

  1. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom (2 platser)
  2. Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kock-servitör (2 platser)
  3. Grundexamen inom livsmedelsbranschen, bagare-konditor (2 platser)
  4. Grundexamen inom skönhetsbranschen, kosmetolog (2 platser)
  5. Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör (2 platser)

Studiehandledare Catrin Holm, tfn 044 7215 283; catrin.holm@optimaedu.fi

  1. Grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan (finsnickare) (2 platser)
  2. Grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan (interiör)  (2 platser)
  3. Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, ICT-montör (2 platser)

Studiehandledare Åsa Bodö, tfn 044 7215 260; asa.bodo@optimaedu.fi

Vid Optima Lannäslund erbjuds 2 studentplatser inom följande grundexamina:

  1. Grundexamen inom lantbruksbranschen, djurskötare (2 platser)

Studiehandledare Catrin Holm, tfn 044 7215 283; catrin.holm@optimaedu.fi

Vi förbehåller oss vid behov rätten till ändringar.

Direktansökan

Till de branscher där vi inte har studentplatser via studieinfo kan studenter som redan har en examen från andra stadiet lämna in en direktansökan till Optima, senast den 28.4.2018. Den sökande kallas till intervju.

Ansökningsärenden:

Koordinator för studerandeservice
Sanna Björkell-Käldström
tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här