Optima

Hur söka till Optima?

kontinuerlig ansökan till yrkesinriktad grundexamen

Du kan nu även söka vill våra utbildningsprogram när som helst under året.  
>> MERA INFO

Studentkvoter till yrkesinriktade grundexamen

Förutom de grundskolbaserade platserna erbjuder vi även platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs inom några utbildningsprogram.
>> MERA INFO

yrkesexamen och specialyrkesexamen

Studera på egen tid eller på arbetstid.
>> MERA INFO

 YRKESUTBILDNING MED KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD,  TELMA,  VALMAsp och grundexamina som ges som specialundervisning

Till den yrkesinriktade specialundervisningen kan du ansöka om lediga studieplatser via kontinuerlig antagning.
>> MERA INFO

Gemensam ansökan till Valma

Till Valma, handledande utbildning för yrkesutbildning, som börjar hösten 2018 söker du via www.studieinfo.fi 22.5-24.7.2018.
>> MERA INFO

certifikatkurser

Kontakta kurskoordinatorerna Leena Svenlin (044 7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi) och Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

chaufförsutbildningar

Kontakta kurskoordinator Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) och trafiklärare Stefan Koski (044 7215 249, stefan.koski@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här