Optima

Hur söka till Optima?

Gemensam ansökan till yrkesinriktade grundexamen

Ansökningstiden för yrkes- och gymnasieutbildning som börjar hösten 2018 är 20.2-13.3.2018. Du söker till våra utbildningsprogram via www.studieinfo.fi.
>> MERA INFO

Studentkvoter till yrkesinriktade grundexamen

Förutom de grundskolbaserade platserna erbjuder vi även platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs inom några utbildningsprogram.
>> MERA INFO

yrkesexamen och specialyrkesexamen

Studera på egen tid eller på arbetstid.
>> MERA INFO

Gemensam ansökan till YRKESUTBILDNING MED KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD (TELMA, VALMAsp)

Till den yrkesinriktade specialundervisningen som börjar hösten 2018 söker du www.studieinfo.fi 14.3-4.4.2018.
>> MERA INFO

Gemensam ansökan till Valma

Till Valma, handledande utbildning för yrkesutbildning, som börjar hösten 2018 söker du via www.studieinfo.fi 22.5-24.7.2018.
>> MERA INFO

certifikatkurser

Kontakta kurskoordinatorerna Leena Svenlin (044 7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi) och Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

chaufförsutbildningar

Kontakta kurskoordinator Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) och trafiklärare Stefan Koski (044 7215 249, stefan.koski@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här