Optima

Hur söka till Optima?

Gemensam ansökan till yrkesinriktade grundexamen

Tilläggsansökan till läsåret 2017-18 pågår ännu. Ansökningstiden för yrkes- och gymnasieutbildning som börjar hösten 2018 är februari-mars 2018. Du söker till våra utbildningsprogram via www.studieinfo.fi.
>> MERA INFO

Studentkvoter till yrkesinriktade grundexamen

Förutom de grundskolbaserade platserna erbjuder vi även platser för studenter eller för sökande som fullgjort gymnasiets lärokurs inom några utbildningsprogram.
>> MERA INFO

yrkesexamen och specialyrkesexamen

Studera på egen tid eller på arbetstid.
>> MERA INFO

Gemensam ansökan till yrkesinriktade specialundervisningen

Till den yrkesinriktade specialundervisningen sökte du via www.studieinfo.fi i mars-april 2018.
>> MERA INFO

Gemensam ansökan till Valma

Tilläggsansökan till läsåret 2017-18 pågår ännu. Till Valma, handledande utbildning för yrkesutbildning, som börjar hösten 2018 söker du via www.studieinfo.fi i maj-juli 2018. Utbildningen ordnas vid Kredu i Nykarleby.
>> MERA INFO

certifikatkurser

Kontakta kurskoordinatorerna Leena Svenlin (044 7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi) och Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

chaufförsutbildningar

Kontakta kurskoordinator Kim Vikström (044 7215 254, kim.vikstrom@optimaedu.fi) och utvecklingskoordinator Stefan Koski (044 7215 249, stefan.koski@optimaedu.fi) för mera information.
>> MERA INFO

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här