Optima

Chaufförer, OBS! Alla kurser inhiberade fram till 13.4.2020

Välkommen till vår chaufförssida!

Här hittar du de kurser och utbildningar som är på gång för chaufförerna. Kurskoordinator Kim Vikström och utvecklingskoordinator Stefan Koski berättar mera:

Kim Vikström                                           Stefan Koski
tfn 044 7215 254                                       tfn 044 7215 249
kim.vikstrom@optimaedu.fi                    stefan.koski@optimaedu.fi

 

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE / BUSSCHAUFFÖR 

• Januari 2020 

C-körKort

  • Våren 2020

cap-dag miljösäkerhet

  • 12.5.2020

CAP-DAG STRESSHANTERING

•3.6.2020

CAP-dag ADR-styckegods, grundkurs

• 22-24.2.2021

cap-Dag aDR-tankTRANSPORT, grundkurs

• 21-22.9 2020

CAP-dag ADR-uppdatering

• 23-24.9.2020

CAP-dag Arbetssäkerhet 

•31.3.2020

CAP-dag förutseende körning

• 18.3.2020

CAP-DAG MÅTT OCH VIKTER 

• 9.6.2020

CAP-dag FÖRNYADE Kör och vilotider

•4.4.2020

CAP-daG CHAUFFÖRENS VÄLMÅENDE 

• Meddela intresse

CAP-dag NÖD förstahjälp

•Våren 2020

cAP-DAG Trucksäkerhet

12.3.2020

CAP-DAG VATTENHYGIENPASS

• 27.3.2020

CAP-DAG PRAKTISK LASTSÄKRING 

• Meddela intresse!

CAP-DAG ADR under frigränserna

• 20.4.2020

CAP-DAG Nöd förstahjälp + primärsläckning, nyhet!

• 14.5.2020 

VÄGSKYDD 2

  • Meddela intresse!

 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här