Optima

Chaufförsutbildningar

Välkommen till vår chaufförssida!

Här hittar du de kurser och utbildningar som är på gång för chaufförerna. Kurskoordinator Kim Vikström och utvecklingskoordinator Stefan Koski berättar mera:

Kim Vikström                                           Stefan Koski
tfn 044 7215 254                                       tfn 044 7215 249
kim.vikstrom@optimaedu.fi                    stefan.koski@optimaedu.fi

 

KOMBINATIONSFORDONSFÖRARE / BUSSCHAUFFÖR 

• Januari 2020 

C-körKort

  • Startar 22.10.2019 kl. 17:00

cap-dag miljösäkerhet

  • Meddela intresse!

CAP-DAG STRESSHANTERING

• Meddela intresse!

CAP-dag ADR-styckegods, grundkurs

• 17-19.2.2020

cap-Dag aDR-tankTRANSPORT, grundkurs

• september 2020

CAP-dag ADR-uppdatering

• 20-21.2.2020

CAP-dag Arbetssäkerhet 

•Meddela intresse!

CAP-dag förutseende körning

• 7.11.2019

CAP-DAG MÅTT OCH VIKTER 

• 26.10.2019

CAP-dag FÖRNYADE Kör och vilotider

•Meddela intresse!

CAP-daG CHAUFFÖRENS VÄLMÅENDE 

• 27.11.2019

CAP-dag NÖD förstahjälp

•6.11.2019

cAP-DAG Trucksäkerhet

24.10.2019

CAP-DAG VATTENHYGIENPASS

• Hösten 2019

CAP-DAG PRAKTISK LASTSÄKRING 

• Meddela intresse!

CAP-DAG ADR under frigränserna

• Meddela intresse!

CAP-dag väGSKYDD 1

• 2.9.2019

VÄGSKYDD 2

  • Meddela intresse!

 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här