Optima

Personcertifikat för vattenisolering

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt:
Kurskvällar 11.3, 12.3 och 18.3.2019, kl. 17.30 - 21.30
Genomgång och teoriprov: 25.3.2019, kl. 17.30 - 21.30

Plats: Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad

Utbildare: Johan Sulkakoski

Kursens omfattning: teori och praktikövningar 15 h fördelade på 3 kvällar. Teoriprov 1 h, ordnas dagtid efter genomgången teori. 6-8 h arbetsprov och kvalitetsmätning på våtrumsobjekt som omfattar både golv och väggar. Arbetsprovet utförs på kursdeltagarens arbetsplats.

Kursprogram:

Teori och praktikövningar
- Grunderna i våtutrymmens byggnadsteknik
- Vattenisoleringens och ytmaterialets funktion och funktionsförutsättningar
- Bestämmelser och direktiv som rör våtutrymmen
- Våtutrymmens konstruktioner, ritningar och arbetsbeskrivningar
- Vattenisoleringens och underlagets kvalitetsmätning
- Golvbrunnar och genomföringar
- Genomförande i praktiken. Övningar med strykbara vattenisoleringar

Arbetsprov och kvalitetsmätning på våtrumsobjekt som omfattar både golv och väggar
- Arbetets planering och arbetsutförande
- Kvalitetsmätning av resultat: täthetsprov, dragprov och mätning av skikttjocklekar.

Målgrupp: kursen riktar sig till personer som har erfarenhet från byggnadsbranschen eller lämplig utbildning och som specialiserat sig på plattsättning och vattenisolering. För att erhålla certifikatet krävs minst 3 års arbetserfarenhet från byggnadsbranschen eller motsvarande kunskaper och färdigheter.

Målsättning: ge kursdeltagarna sådana färdigheter att personen kan utföra vattenisolering av våtutrymmen utgående från dagens krav och bestämmelser. De som blivit godkända från teoridelen, skriftliga provet och arbetsprestationen kan ansöka om VTT:s personcertifikat för strykbara vattenisoleringar.*)

*) Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos övervakar och beviljar produkt- och personcertifikat i samråd med representanter för försäkringsbolagen och byggnadsindustrin.

Kursavgift: 330 € + mervärdesskatt 24%. I priset ingår teori, teoriprov, material och kaffe.
För arbetsprovet debiteras 220 €/gång + mervärdesskatt 24 %. Kilometerersättningar till och från arbetsplatsen tillkommer.
Överstiger avståndet till arbetsplatsen 50 km debiteras ersättning för körtiden.

Anmälan: Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin tfn 044-7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För icke annullerad kurs debiteras halva kurspriset.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här