Optima

Säkerhetskurs i heta arbeten

För personer som arbetar med svetsning, lödning, skärning, uppvärmning, kapning med vinkelslip samt arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.

Det blåa kortet har förnyats och ser framledes ut som kortet till höger.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkter:

16.12.2019, kl. 08:00 - 16:00    FULLSATT

14.1.2020, kl. 08:00 - 16:00

 
Utbildare: John Forslund, Mats-Helge Sundqvist, Mats Sundqvist

Kursplats:  Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Leena Svenlin tfn (06) 7855 265, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Bransch: Industrin 
 

Kursprogram:

Kl. 08.00 - 14.45          Teori + tent
Kl. 11.00                       Lunch
Kl. 15.00 - 16.00          Släckningsövning

Släckningsövningen hålls på Optima, Trädgårdsgatan 30.
Ca. 1 timme utomhus, tag med kläder efter väder och vind.
Skyddsjacka och handskar finns att lånas.


Målgrupp:
Industrins anställda och personer som utför underleverantörs- arbeten inom industrin.

Kursavgift: 145 € + mervärdesskat 24 %.
I priset ingår utbildning, material, lunch, förmiddgas- och eftermiddagskaffe samt heta arbeten kortet.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För icke annullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

anmälningsknapp till kurssidan

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här