Optima

Elarbetssäkerhet för elfordon enligt SFS 6002

Standardenlig kurs
SFS 6002, utgåva 3 (2015) + A1 (2018).

Allmän kurs i elarbetssäkerhet för elfordon enligt kraven i
standarden SFS 6002, utgåva 3 (2015) + tillägg A1 (2015).

Kursen behandlar ämnen enligt kraven i standarden.
Efter deltagande i kursen, där ett prov ingår, får deltagaren
ett Elarbetssäkerhetskort för fordonsbranschen.


Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt: Meddela vid intresse    

Föreläsare: Thomas Anderssén, Tronico Ab

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursprogram:

08.00    Standarden SFS 6002: Definitioner, grundprinciper, 
             drift- och kontrollåtgärder, bilaga X
09.00    Kaffe
09.15    Personal, organisation och ansvarsfördelning, bilaga X
10.00    Arbetsmetoder (utan och med spänning, nära spänningsförande delar, 
             bilagorna Y och Z), underhållsarbeten.
10.30    Specifika säkerhetsåtgärder för elarbete i fordon, bilaga U.
11.00    Elektricitetens fysiologiska verkningar, elolyckor (exempel).
11.20    Skriftligt prov i elarbetssäkerhet.
12.00    Kursen avslutas


Kursavgift: 135 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, kort och kaffe.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin tfn 044-7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kurspriset.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här