Optima

Aktuella certifikatkurser

Fr.o.m. 1.1.2017 erbjuder Optima korta kurser, certifikatkurser och CAP-dagar genom företaget OptimaPlus Ab. Bakgrunden till förändringen är en lagförändring. Gällande fria utbildningar som inte är examensbaserade, måste Optima vara jämbördig med privata företag.

De kortare kurserna leder inte till en examen men ger dig t.ex. rätten att utföra speciella typer av arbeten. Här under kan du ta del av de certifieringskurser som vi erbjuder. Efter genomgången kurs erhåller du ett personligt kort/pass på de flesta av kurserna.

Kurskoordinatorerna Leena Svenlin eller Kim Vikström ger mer information.

Leena Svenlin                                        Kim Vikström
Tfn 044 7215 266                                    Tfn 044 7215 254                             
leena.svenlin@optimaedu.fi                     kim.vikstrom@optimaedu.fi


Arbetssäkerhet  

• 14.12.2018 och 16.1.2019

Arbetssäkerhet för förmän

• Våren 2019

Arbetssäkerhet, UTBILDARUTBILDNING

• 11.1.2019

ASBESTSANERING NYHET!

• Meddela vid intresse

Badrumsbyggarens fortbildningstillfälle

• Hösten 2018

elanläggningar: Ibruktagningsbesiktning

• Meddela vid intresse

Elarbetssäkerhet SFS 6002   

• 19.2.2019

Elinstallationsrättigheter, behörighetsklass S2, PREPKURS

1.11, 6.11, 8.11 och  13.11.2018

Elinstallationsrättigheter S2, TENTAMEN

15.11.2018

ELSÄKERHET SFS 6000 

• Meddela vid intresse

FÖRSTAHANDSSLÄCKNING as1      nyHET

• Meddela vid intresse

första hjälpen - Fhj i, grundkurs    

• 3.12 & 10.12.2018

första hjälpen - Livräddande

• 11.12.2018 eller 14.12.2018

FÖRSTA HJÄLPEN - elinriktning

• 31.1.2019

HANDLEDNING I ELSÄKERHET    

• Hösten 2017

HYGIENKOMPETENSKURS

• Meddela vid intresse

Hygienkompetenstest

• 18.12.2018

Serveringspass, test

• 12.3.2019

Säkerhetskurs i heta arbeten

• 13.12.2018 och 22.1.2019

vattenisolering, personcertifikat

• 11.3, 12.3, 18.3 & 25.3.2019

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här