Optima

Säkerhetskurs i heta arbeten

För personer som arbetar med svetsning, lödning, skärning, uppvärmning, kapning med vinkelslip samt arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.

 

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkter:

26.10.2020, kl. 08:00 - 16:00     Kurs på Optima    FULLSATT

17.11.2020, kl. 08:00 - 16:00      Webkurs

Utbildare: John Forslund, Mats-Helge Sundqvist, Mats Sundqvist

Kursplats:  Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Leena Svenlin tfn (06) 7855 265, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Bransch: Industrin 
 

Kursprogram:

Kl. 08.00 - 14.45          Teori + tent
Kl. 11.00                       Lunch
Kl. 15.00 - 16.00          Släckningsövning

Släckningsövningen hålls på Optima, Trädgårdsgatan 30.
Ca. 1 timme utomhus, tag med kläder efter väder och vind.
Skyddsjacka och handskar finns att lånas.


Målgrupp:
Industrins anställda och personer som utför underleverantörs- arbeten inom industrin.

Kursavgifter:
Kurs på Optima: 145 € + mervärdesskat 24 %. I priset ingår utbildning, material, släckningsövningen, heta arbeten kortet,
förmiddgas- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Webkurs: 106 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material, släckningsövning och säkerhetskortet.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För icke annullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

anmälningsknapp till kurssidan

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här