Optima

Grundkurs i första hjälpen
FHJ 1

Kurs 1 lär ut grundkunskaper. Man lär sig att hjälpa i nödsituationer och i de vanligaste sjukdoms- och olyckssituationerna.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: Våren 2021, 2 dagar, kl. 08:00 - 16.00

Utbildare: John Forslund, Ben Svenfelt, Joakim Liljekvist

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Leena Svenlin tfn (06) 7855 265 eller 044-7215 266,
e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Kursprogram:

Dag 1
Olycksfall och deras förekomst, åtgärder på olycksplatsen
De vanligaste olycksfallen och förebyggande åtgärder
Betydelsen av första hjälpen och att våga hjälpa och den psykiska första hjälpen

 • Skademekanism och typskador
  Definition på skademekanism
  Typskador
  Övningar

  Hur man undersöker patienten
  De primära livsfunktionerna
  Hur man undersöker patienten för livräddande första hjälpen
  Hur man undersöker patienten för fortsatta första hjälpen åtgärder
  Olycksfall / sjukdomsattack
  Övningar

  Återupplivning
  Identifiera hjärtstilleståndet
  Nödanmälan
  Basåterupplivning
  Medvetslöshet
  Akutvårdarens betydelse
  Övningar

  Sjukdomsattacker
  Hälsobeteendet och dess inverkan på folkhälsan
  Bröstsmärtor
  Epilepsi
  Diabetes
  Akuta buksmärtor
  Svimning
  Övningar
  Expanderade folksjukdomar, mentala problem, rörelseorgansjukdomar, diabets, allergi

  Blödningar och chock
  Hur man stillar en blödning
  Chock
  Särfall
  Övningar

Dag 2
Sår och krossår
Hur man stillar en blödning
Sårtyper
Sår som kan skötas hemma / sår som kräver läkarvård
Förband på sår och krossår
Övningar

 • Skall- och ansiktsskador
  Hjärnskador, brott på skallbenen och ansiktsskador
  Typskador och skademekanismen
  Övningar

  Förgiftningar
  De vanligaste förgiftningarna
  Hur man identifierar förgiftning
  Gifternas verkningssätt
  Omedelbara åtgärder

  Brännskador
  Brännskadornas uppkomst och förebyggande åtgärder´
  Klassificering av brännskador
  Omedelbar första hjälpen och fortsatta åtgärder
  Särfall
  Övningar

  Från kunskap till färdighet
  Övning i första hjälpen
  Repetition av den livräddande första hjälpen
  Kommunikation, psykiskt stöd och patientbehandling

Målgrupp: Industrins och näringslivets  och den offentliga sektorns anställda

Kursavgift: 175 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår material, första hjälpen kortet, lunch och kaffe.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Antal platser är begränsade till 15 deltagare.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

 anmälningsknapp till kurssidan

 Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här