Optima

Första hjälpen med elinriktning, 8 h

Målgrupp: Personal inom elbranschen. Kursen vänder sig särskilt till personal som arbetar på elanläggningar i drift
och som riskerar att hamna innanför riskområdet till spänningsförande el, eller till personal som ska bistå en person
som arbetar med spänning.
I kursprogrammet läggs vikten i basåterupplivning och återupplivning med Defibrillator.

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkt: 2.11.2020, kl. 08:00 - 16:00 

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Information: Leena Svenlin 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Utbildare: John Forslund

Kursprogram:

Så skall du handla vid en elolycka
- Se till din egen säkerhet
- På vilka sätt tar du reda på den skadades tillstånd
- Larma på hjälp 112
- Ge livräddande första hjälp

Brännskador och chock
- Brännskadornas uppkomst och förebyggande åtgärder
- Brännskadors klassificering
- På vilket sätt man sköter om brännskadorna
- Livräddande första hjälpen vid eventuellt chocktillstånd

Sjukdomsattack orsakad av el samt återupplivning
- Identifiera typiska symtom på hjärtinfarkt
- Identifiera hjärtstillestånd
 -Larma hälp 112
- Basåterupplivning och återupålivning med Defibrillator
- Medvetslöshet

Ögonskador
- Första hjälpen vid brännskada, frätande kemikalier och
   övriga skador i ögonen

 

Kursavgift: 135 € + mervärdesskatt 24 %.
I priset ingår material, första hjälp kortet,  lunch och kaffe.

Anmälning: Senast en vecka före kurs till Leena Svenlin 
tfn 044-7215 266, e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi

Antal platser är begränsade till 15 deltagare.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här