Optima

Arbetssäkerhet

Industrins säkerhetskort. Den som genomgått kursen känner till grunderna för arbetarskyddet och förstår betydelsen av säkerhetssamarbetet.

 

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD

Tidpunkter:

19.11.2020, kl. 08:00 - 16:00     Webkurs

02.12.2020, kl. 08:00 - 16:00     Webkurs

 

Utbildare: John Forslund, Göran Frilund, Johan Österbacka

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Kursprogram:
-   Arbetarskyddets betydelse och förverkligande i praktiken,  
     en gemensam arbetsplats
-   Förebyggande av olyckor och yrkessjukdomar
-   Allmänna anvisningar, säkerhetsregler
-   De främsta riskfaktorerna
-   Förberedande för olyckshändelser
-   Tentamen

 

Målgrupp: Industrins anställda och personer som utför underleverantörs-arbete inom industrin.

Målsättning: Förbättra det praktiska samarbetet på de gemensamma arbetsplatserna inom industrin. Ge baskunskap om arbetarskyddet och identifiera riskfaktorer på arbetsplatsen och i det egna arbetet. Förenhetliga praxis i arbetarskydds- utbildningen för underleverantörsarbete.

Kursavgifter:
Kurs på Optima: 135 € + mervärdesskatt 24 %, I priset ingår utbildningsmaterial, säkerhetskortet, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Webkurs: 96 € + mervärdesskatt 24 %. I priset ingår utbildning, material och säkerhetskort.

Anmälning: Senast 1 vecka före kurs till Leena Svenlin, tfn 044-7215 266 eller e-post: leena.svenlin(at)optimaedu.fi eller
Kim Vikström 044-7215 254, kim.vikstrom(at)optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För oannullerad kurs debiteras halva kursavgiften.

anmälningsknapp till kurssidan

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här