Optima

HYGIENIAOSAAMISTESTI

Paikka: Optima, Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari

Ajankohta: 10.10.2018, klo 16.00

Testaaja: Liselott Wik / Kaj Viking Wikblom

Suomen terveydensuojelulain (691/2001) 40 §:n mukaan kaikkia elintarvikealan yrityksissä työskenteleviä on opastettava, neuvottava ja tarvittaessa koulutettava elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa. Hygieniaosaaminen on siis lakisääteinen velvoite, joka katsotaan osaksi omavalvontaa sekä terveyden-, suojelulain mukaisissa elintarvikehuoneistoissa että hygienialain mukaisissa laitoksissa.

Materiaali: löytyy verkkopaikalta: www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/

Mitä hygieniaosaamisella tarkoitetaan?

Toiminnanharjoittajan on jatkossa varmistettava siitä, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on tehtäviensä suoritamisen kannalta riittävät perustiedot. Hygieniaosaamiseen sisältyvät seuraavat elintarvikehygienian aihealueet:

Mikrobiologian perusteet
Ruokamyrkytykset
Hygieeniset työskentelytavat
Henkilökohtainen hygienia
Puhtaanpito
Omavalvonta
Lainsäädäntö

Hinta: 40 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy todistus.

Ilmoittautuminen: Viimeistään viikko ennen testitilaisuutta: Leena Svenlin puh. 044 7215 266 tai sähköposti: leena.svenlin(at) optimaedu.fi

Peruutus: Osallistuminen voidaan perua viimeistään testiä edeltävänä päivänä. Ilmoittautuneelta, joka ei osallistu perumatta , laskutetaan puolet osallistumismaksusta.

Osallistujen henkilöllisyys tarkistetaan testin yhteydessä Valviran määräyksen mukaisesti. Ota mukaan henkilöllisyystodistus, ajokortti tai passi.

Hae meille

Lisää infoa

Vux-kurssit

Lue lisää